Frederikke Antonette Adeline Klemm  (1820-1907) (3G) (A97 – 3T34/64)
(oprettet 5/9-2009 – red. 1/9-2021)
Bedsteforældre (5x Tip)
Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt
? ? ? ?
(?) (?) (?) (?)

 

Forældre (4x Tip)
Christian F. Helene L.
Klemm Robert
(1797-?) (1792/93-1820)

 

Frederikke (3x Tip) og søskende
Frederikke A. Frederik F. S. Josephine W.D. Emma C. A.
Klemm Klemm Klemm Klemm
(1820-1907) (1824-?) (1828-?) (1831-?)
Forhold og børn
Gift (3G) Børn (4G)
Lorentz F. E. Joseph Anton Lorentz E. Emilie A. Helene T. D. Aurelia C. D.
Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Klemm Blankensteiner Blankensteiner
(1820-1864) (1845-1885) (1848-1894) (1851-1938) (1857-1862) (1862-1943)
Billeder
Data
Født:
9. februar 1820, Budolfi Sogn, Aalborg (KB)
Døbt:
8. marts 1820, Budolfi Domkirke, Aalborg (KB)
Faddere: !!! Meyer – Jfr. D!!! !!! – !!! Meyer – Beuchel! – Hoboist Schultz
Konfirmeret:
26. april 1835, Garnisons Kirke, København (KB)
Skole/Udd.:
?
Forhold:
Ugift (FT-1840)
Gift (FT-1845) !!!
Gift (FT-1850) !!!
Ugift (FT-1855)
Gift: 1. juli 1855, Vor Frelsers Kirke, København (KB)
Forlovere: Tøimagerm.!!! J. J. Bloch – !!! Mathias Holsted
Gift (FT-1860)
Enke: 18. august 1864
Enke (FT-1870)
Enke (FT-1880)
Enke (FT-1885)
Enke (FT-1890)
Enke (FT-1901)
Enke (FT-1906)
Død:
28. august 1907, Sankt Johannes Stiftelsen, Frederiks Sogn, København (KB)
Morbus cordis (hjertefejl) (BP)
Begravet:
1. september 1907, Bispebjerg Kirkegaards Kapel, København (KB/BP/dn)

Arbejdsliv:
Sypige / Syning, 1840-1848 (FØ) (FT-1840)
– 1840, hos Frugt og Vildthandler Peter J. Lund, 40 år
Haandarbeide, 1855-1888 (PM) (FT-1855/1870/1880/1885)
Handel / Handlende, 1874-1887 (PM) – efter paragraf 52 (bp)
Rengøring, 1886-1895 (PR/PM) (FT-1890)
Hjemmearbejde, 1891 (PM)
Udearbejde, 1894-1896 (PM)
Arbejderske, 1896 (PR)
Fattighjælp, 1901-1906 (FT-1901/1906)
Bopæle:
Aalborg, 1820 (KB)
Flyttet til København, 1820 (FT-1885)
København, 1820 (KB)
… FT-1834 … Store Grønnegade ikke på AO
København, 1835 (KB)
Store Grønnegade, matr 273, kjælderen, København, 1840 (FT-1840) – hos Peter J. Lund, 40 år
Antoniestræde, matr 226, 2 sal, København, 1845 (FØ) (FT-1845 ddd)
Store Kongensgade, matr 266, 1 sal, over gaarden, København, 1848 (FØ)
Klerkegade, matr 422, baghuset, 2 sal, København, 1850 (FT-1850 ddd)
!!!, matr 84, København, 1851 (KB/FØ)
Strandgaden, matr 23, forhus, kvist, København, 1855 (KB) (FT-1855)
Dronningensgade!, matr 228, 1 sal, København, 1857 (KB)
Nørrebrogade 66, matr 18a, baghuset, København, 1859-1860 (KB) (FT-1860)
Dagmarsgade 8, København, 1861-1863 (KB/ap)
Gormsgade 10, København, 1864-1866 (KB/ap/sp)
? (ulæseligt), 1866 (ap)
Adelgade 37, matr 292, København, 1866-1878 (KB/PM/FØ/ap) (FT-1870)
– 1869-1874, baghus, 1 sal
– 1874-1875, baghus, stuen
– 1876-1878, forhus, 2 sal
Lille Regnegade 10, matr 185, baghus, 2 sal, København, 1878-1879 (AJ/PM)
Adelgade 80, matr 241, København, 1879-1907 (KB/PR/PM/BP/AJ/KV) (FT-1880/1885/1890/1901/1906)
– 1879-1881, baghus, 1 indgang, stuen
– 1882-1886, baghus, 2 indgang, st tv
– 1887-1888, baghus, 2 sal
– 1889-1896, baghus, 2 indgang, stuen
– 1896-1902, forhus, 3 sal
– 1902, forhus, 2 sal
– 1903, 4 sal
– 1903-1907, forhus, 3 sal
Noter:
Lorentz faderskab til Joseph, Lorentz og Emilie skal tjekkes op via Fødselsstiftelsen … han bor sammen med Frederikke i FT-1845/1850 (som værende gift), men de bliver først gift i 1855 og han nævnes ikke i KB ved fødslerne.
Iflg. (FS) hed hun Antonette Adoline Kleima / Christensen
1878-06-06 – register til borgerskabsprotokol, 1860-1932, 1876-1879, opslag 17
1878-06-06 – borgerskabsprotokol, 1860-1932, 1875 01 07-1879 12 31, 10, opslag 454
(Handel efter paragraf 52)
1887 – interimshjælp indenbys, 1887-1925, 1282, opslag 368
1865 – forsørgelsesprotokol, 1816-1891, 1508, opslag 115
1865 – forsørgelsesprotokol, 1816-1891, 2235, opslag 171
1866 – forsørgelsesprotokol, 1816-1891, 1595, opslag 125
1867 – forsørgelsesprotokol, 1816-1891, 1602, opslag 104
1868 – forsørgelsesprotokol, 1816-1891, 1660, opslag 117
1868 – forsørgelsesprotokol, 1816-1891, 2581, opslag 184
1871 – forsørgelsesprotokol, 1816-1891, 2708, opslag 202
1872 – forsørgelsesprotokol, 1816-1891, 2149, opslag 174
1873 – forsørgelsesprotokol, 1816-1891, 533, opslag 41
1874 – forsørgelsesprotokol, 1816-1891, 578, opslag 40
1874 – forsørgelsesprotokol, 1816-1891, 2538, opslag 171
1875 – forsørgelsesprotokol, 1816-1891, 1250, opslag 86
1876 – forsørgelsesprotokol, 1816-1891, 626, opslag 39
1887 – forsørgelsesprotokol, 1816-1891, 1622, opslag 172
1888 – forsørgelsesprotokol, 1816-1891, 1689, opslag 166
1889 – forsørgelsesprotokol, 1816-1891, 1597, opslag 167
1890 – forsørgelsesprotokol, 1816-1891, 1692, opslag 172
1870 – sygepleje indenbys, 1816-1886, 136, opslag 142
1872 – sygeprotokol indenbys, 1872-1933, 56, opslag 33
1878 – sygeprotokol indenbys, 1872-1933, 54, opslag 58
1879 – sygeprotokol indenbys, 1872-1933, 48, opslag 57
1889 – sygeprotokol indenbys, 1872-1933, 2846, opslag 142
1892 – sygeprotokol indenbys, 1872-1933, 2846, opslag 100
1892 – ekstra almisse, 1874-1915, 42, opslag 40
1893 – ekstra almisse, 1874-1915, 381, opslag 88
1900 – ekstra almisse, 1874-1915, 184, opslag 33
1887-1907 – almisseprotokol, 1855-1915, 2500-3000, 2846, opslag 360
Stats:
Moderens alder ved fødsel
Faderens alder ved fødsel
Alder ved konfirmation
Alder ved ægteskab
Partners alder
Aldersforskel
Ægteskabets varighed
Antal børn
Alder ved første barn
Alder ved sidste barn
Antal børnebørn
Alder ved første barnebarn
Alder ved sidste barnebarn
Antal oldebørn
Alder ved første oldebarn
Alder ved sidste oldebarn
Alder ved moders død
Alder ved faders død
Alder ved egen død
28-26 år
22-23 år
15 år, 2 mdr, 17 dage
35 år, 4 mdr, 22 dage
35 år, 3 mdr, 23 dage
0 år, 0 mdr, 26 dage
9 år, 1 mdr, 17 dage
5
24 år, 11 mdr, 2 dage
41 år, 11 mdr, 13 dage
20
47 år, 1 mdr, 19 dage
73 år, 5 mdr, 30 dage
40
66 år, 7 mdr, 15 dage
død
0 år, 7 mdr, 28 dage
?
87 år, 6 mdr, 19 dage
Kilder:
(KB) Kirkebøger – http://www.arkivalieronline.dk
(FT) Folketælling – http://www.arkivalieronline.dk
(BP) Begravelsesprotokoller for Kbh – http://www.kbharkiv.dk
(PR) Politiets Registerblade – http://www.politietsregisterblade.dk
(PM) Politiets Mandtaller – http://www.kbharkiv.dk
(FØ) Fødselsstiftelsen
(FS) http://www.familysearch.org
(dn) Dagens Nyheder
(ap) Almisseprotokol
(sp) Sygepleje
(bp) Borgerskabsprotokol
Iflg. FT-1834 (ddd) ?
Iflg. FT-1840 (ddd) hed hun Frederiche Adeline Klem, født ca. 1820
Iflg. FT-1845 (ddd) hed hun Adeline Frederikke Antonette Klein, født ca. 1820
Iflg. FT-1850 (ddd) hed hun Frederikke Klein, født ca. 1820
Iflg. FT-1855 (ddd) ?
Iflg. FT-1860 (ddd) ?
Iflg. FT-1870 (ddd) ?
Iflg. FT-1880 (ddd) ?
Iflg. FT-1885 (ddd) hed hun Frederikke Antoinette Blankensteiner, født ca. 1821
Iflg. FT-1890 (ddd) ?
Iflg. FT-1901 (ddd) ?
Iflg. FT-1906 (ddd) ?

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.