Adolph Theodor Joseph Blankensteiner  (1855-1872) (4G)
(oprettet 8/8-2010 – red. 3/3-2024)
Bedsteforældre (2G)
Joseph Ignatius L. Dorothea C. Ole Peter Marianne
Blankensteiner Jensen Sørensen Henrichsdatter
(1789-1863) (1795/96-1847) (?) (?)

 

Forældre (3G)
Emil Alois Ernestine Marie
Blankensteiner Petersen
(1825-1876) (1822-1885)

 

Adolph og søskende (4G)
Thorvald Emil Angelica D. M. Anna Emilia J. Adolph T. J. Emma C. E.
Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner
(1848-1888) (1850-1906) (1853-1917) (1855-1872) (1857-1865)
Julius H. A. Augusta F. G. Axel Emil E. Thyra G. F.
Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner
(1859-1913) (1862-1862) (1863-1926) (1866-1867)
Billeder
Data
Født:
2. juni 1855, Sankt Ansgar Sogn, København (KB)
Døbt:
17. juni 1855, Sankt Ansgar Kirke, København (KB)
Pathen: Handelsagent Hr. Franz Xaver Blankensteiner (farfar´s bror) – Jgfr. Angelica Adelaide Genovefa Blankensteiner (faster)
Konfirmeret:
? … ikke Vor Frelser 1868-1870 / Skt Johannes 1868-1870
Skole/Udd.:
?
Forhold:
Ugift (FT-1860)
Ugift (FT-1870)
Død:
13. november 1872, Kindvig Hoved, Mern Sogn, Præstø (KB/KA)
Begravet:
19. november 1872, Mern Kirkegaard, Mern, Præstø (KB)

Arbejdsliv:
Sømand / Kok, 1872 (KB) *** NB ***
Bopæle:
København, 1855-1859 (KB)
Adelgade 61, matr 280, København, 1860 (FT-1860)
Borgergade 15, København, 1861!-1862! (in)
Balfourgade 4, København, 1861!-1864 (in)
Fattiggården, 1864-1865 (in)
Adelgade 56, København, 1866-1867 (in)
Østerbrogade 10, København, 1867-1869 (in)
Dronningensgade 8, matr 252 b&c, 1 th, København, 1869-1870 (PM/in) (FT-1870)
Sofiegade 20, matr 341, 1 sal, København, 1871-1872 (KB/PM)
Noter:
Adolph omkommer ved et skibsforlis under en voldsom storm der ramte det meste af Danmark. I kirkebogen står der: “3 Skibbrudne hvis Skib i Orkanen d. 13de Nov 1872 strandede ved Kindvig Hoved; alle 3 omkom i bølgerne”. Udover Adolph drukner Skibsfører F. Nielsen, 60/66 år, fra Svendborg og Sømand Jakob Hansen Møller, 65/60 år, fra Faldsled ved Faaborg. (KB)
Middelfart Avis, 21/11-1872: “Til Svendborg er, ifølge “Svendb Amtd.” indløbet den sørgelige Tidende, at jagten Fredshaabet, Skipper Fr. Nielsen her af Byen, paa Reisen Svendborg til Kjøbenhavn med Stykgods under Stormen i Onsdags er kastet i Land ved Kindinghoved i Nærheden af Nyord. Besætningen, bestaaende af Skipper, Matros og en Kok, fandtes som Lig ved Siden af det strandede Fartøi. Ifølge Meddelelse fra Stedets Øvrighed er Ladningen ødelagt”.
Jyllandsposten, 22/11-1872: “… og under Kindvig staar 1 Jagt, paa hvilken Mandskabet vare omkommet. Skipperen og den ene Mand vare om Bord, men saa forslaaede, at de næppe vare til at kjende; en Mand fandtes noget fra Jagten, begravet under Grus og Dynd, derved, at en Ende Tov, hvormed han havde surret sig fast, var synlig”.
Svendborg Amtstidende, 28/11-1872: “Jordefærd. De ved Strandingen af jagten Fredshaabet af Svendborg omkomne 3 personer, nemlig Skipperen, Fr. Nielsen, en Matros og en Dreng, jordedes ifølge Nestv. Av. i Onsdags paa Mehrn Kirkegaard, efterat Pastor Skovgaard havde holdt en gribende Tale i Kirken, der var aldeles fyldt med Tilhørere”.
Dagbladet, 28/11-1872: “Det er ellers grueligt med disse Bønder her paa Kysten, bemærkede den unge Fyr med hele en ung Sømands Foragt for Landkrabberne. Da Jagten laa og huggede derude i Brændingen, og Folkene ombord havde surret sig i Rigningen, var der en af dem, jeg troer Kokken, som fik en Ende gjort fast om et Stykke Tømmer, som han saa hev overbord, og som Søerne slog ind paa Stranden. Bønderne stod og gloede paa Tømmeret, men ingen af dem kunde forstaae, at de skulde gjøre Enden los og paa den Maade sætte sig i Forbindelse med Skibet. De stakkels Djævle i Rigningen vinkede og raabte; Bønderne blev ved at gloe, og inden en Time laa Masten i Søen, og Folkene drev først Dagen efter ned ad Kallehauge til.”
Stormfloden 1872 – Et 75 års minde, bog af L. Ingemann, 1947:
“SVENDBORG-JAGTEN, DER FORLISTE VED KINDVIG: Det var en Stor Jagt, ført af Skipper Frederik Nielsen, Svendborg; Styrmanden, Jacob Hansen Møller, var fra Faaborg, og desuden var en Kok ombord, en Dreng, hvis Navn og Hjemsted ikke kendes – denne Jagt, lastet med Sæd og Ærter, blev af uvejret drevet hen over Danmarks-Holm, en lille mellem Nyord og Jungshoved liggende ubeboet Ø, et fuglenes Eldorado. Øen var oversvømmet, og da ingen Træer eller andet stikker i Vejret fra den, var den saadan set uafmærket og ikke god at vare sig for. Jagten efterlod sig, siges der, en endnu i Dag paaviselig Fure tværs over øen, hvorefter den strandede i en oversvømmet Frugthave paa Kindvig Hoved, den Halvø, der skyder sig ud mellem Kindvig og Sageby. I de Dage laa der paa denne Halvø et par Huse, som Beboerne maatte forlade, da Vandet kom. Den ene Familie, Hemmingsen havde en Søn, Peter, født 1855, der saaledes nu er 92 Aar og bor i Kragevig pr. Mern, hvor jeg i Fjor havde en Samtale med ham. Peter Hemmingsen fortæller: “Denne Jagt drev ind ved mine Forældres Hus, og da Vandet efter det forrygende Vejr var faldet, var jeg, der dengang var 17 Aar, med at samle Ligene af Besætningen op. Skipperen, Fr. Nielsen, fandt vi næsegrus, favnende en Tjørnestub, Styrmanden stod nærmest paa Hovedet i en Grøft og var indviklet i Tovværk, og Drengen fandt vi med forrevet og blødende Ansigt, slaaet ind i en Stikkelsbærbusk. De omkomne blev kørt til og jordet paa Mern Kirkegaard”. (ke)

Firmelse og dødsfald skal tjekkes på Rigsarkivet, Sankt Ansgar.
Stats:
Moderens alder ved fødsel
Faderens alder ved fødsel
Alder ved firmelse
Alder ved moders død
Alder ved faders død
Alder ved egen død
33 år, 1 mdr, 19 dage
30 år, 1 mdr, 21 dage
?
død
død
17 år, 5 mdr, 11 dage
Kilder:
(KB) Kirkebøger – http://www.arkivalieronline.dk
(FT) Folketælling – http://www.arkivalieronline.dk
(PM) Politiets Mandtaller – http://www.kbharkiv.dk
(KA) Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger
(ke) Kjeld Ejdorf (tlf / mail)
– (BP) Begravelsesprotokoller for Kbh – http://www.kbharkiv.dk
– (FS) Familysearch.org
Iflg. FT-1860 (ddd) hed han Adolph Theodor Joseph Blankensteiner, født ca 1855
Iflg. FT-1870 (ddd) hed han Adolph Theodor Joseph Blankensteiner, født ca 1856

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.