Frederik August Edvard Blankensteiner  (1850-1913) – senere Frederik August Edvard Blenckstone (3G)
(oprettet 9/9-2009 – red. 29/6-2021)
Bedsteforældre (1G)
Johan Georg Maria Magdalene T. C. Johan M. Karen
Blankensteiner Werner Frey Olsen
(1753-1835) (1780-1836) (1786-1849) (1802-1882)

 

Forældre (2G)
Carl August Caroline J. V.
Blankensteiner Frey
(1809-1870) (1824-1896)

 

Frederik og søskende (3G)
Frederik A. E. Carl Johann V. Georg M. S. Maria J. E. Johannes W. A.
Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner
(1850-1913) (1851-1890) (1853-1913) (1855-1864) (1857-1859)
Anna C. W. Laura F. M. Sophia A. H. Johannes C. E.
Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner
(1859-1927) (1863-1864) (1864-1946) (1866-1912)
Forhold og børn
Gift Børn (4G)
Elisabeth D. Frederick Otto Elisabeth A. B. Olaf Alfred E. Irene
Kreikenbaum Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Goetze
(1849-e.1920) (1876-1951) (1878-1882) (1880-1953) (1898-?)
Billeder
Data
Født:
21. april 1850, Garnisons Sogn, København (KB)
Døbt:
16. juni 1850, Garnisons Kirke, København (KB)
Faddere: Forældrene (Carl August Blankensteiner – Carolina Johansine V. Blankensteiner) – Gm! Bruun
Firmelse:
? … ikke Garnisons / Skt Pauls 1863-1865 / Trinitatis 1863-1865 / Holmens 1863-1865
Skole/Udd.:
Graduate Doctor of Pharmacy (cwd)
Soldat:
1. Udskrivningskreds, Landrulle, Register til tilgangslister, 1. lægd, opslag 42
Forhold:
Ugift (FT-1855)
Ugift (FT-1860)
Ugift (FT-1870)
Gift: 1875 (USC-1900) … ikke Garnisons 1875-1876
Gift (USC-1900)
Gift (USC-1910)
Død:
17. december 1913, Oradell, New Jersey, USA (cwd/fh)
Begravet:
?

Arbejdsliv:
Pharmaceut, 1870 (FT-1870)
Merchant, 1876-1878 (ar)
Geschæftsreisender, 1880 (ab)
Cand.pharm. / Materialist / Detaillist, 1880-1882 (rs)
– 1880 til 30/6-1881, ved Siden af Raadhuset, Von Støckens Plads, Ribe
– 1/7-1881 til 19/12-1881, hjørnet af Dagmarsgade og Sortebrødregade, Ribe
Druggist, 1888-1913 (fh/cd/re) (USC-1900) – Drugstore, Oradell, New Jersey, USA     *** NB ***
Postmaster, 31/3-19/4, 1897 (dd) – Oradell Post Office
Proprietor, Drugstore, 1910 (USC-1910)
Bopæle:
Amaliegade 45, matr 134, forhuset, København, 1850-1860 (KB/KV) (FT-1855/1860)
Store Kongensgade 29, København, 1864 (KB)
Vestergade 36, bagbygn, 2 sal, Odense, 1870 (FT-1870)
– midlertidig ophold – Militær, Logerende hos Jacob Larsen, 36 år
Rejste til USA, 1875/1876 (USC-1900/1910)
Iserlohn, Westfalen, Deutchland, 1876-1878 (ar/cwd)
Hohenzollernstrasse 80, Cassel, Hesse, Deutchland, 1880 (ar/cwd/ab) … nu Friedrich-Ebert-Strasse !
… FT-1880 … ikke Ribe
Ved Siden af Raadhuset, Von Støckens Plads, Ribe, 1880 til 30/6-1881 (ks/rs)
Hjørnet af Dagmarsgade og Sortebrødregade, Ribe, 1/7-1881 til 19/12-1881 (ks/rs)
– 1/11 til 17/12-1881, Tjenestepige Cathrine Søiberg, 17 år
Immigreret til USA, 1882 (cwd)
New York City, USA, 1882 (cwd)
202 Monticello Avenue, Jersey City, New Jersey, 1889 (cd)
… USC-1890 …
Oradell, Delford Borough, Bergen, New Jersey, 1900 (USC-1900)
ED 8 Delford borough, Riverside borough, Bergen, New Jersey, 1900 (USC-1900)
Bergen, New Jersey, USC-1905 (FS)
Linden Avenue, Delford Borough, Bergen, New Jersey, 1910 (USC-1910)
Oradell, Bergen, New Jersey, 1911-1913 (be/cwd)
Noter:
Konkurs, forretning i Ribe:
Slut september 1880, startede Frederik en materialist forretning op i Ribe. I begyndelsen lå den “ved Siden af Raadhuset” (Stenbogade), men d. 1/7-1881 flyttede han til hjørnet af Sortebrødregade og Dagmarsgade. Iflg. annoncer i Ribe Stifts-Tidende, solgte han: Vine og Delikatesser, Colonialvarer, frie Apothekervarer, Cigarer og Tobakker mv.
Den 27/12-1881, kunne man læse en annonce i avisen, hvor det blev bekendtgjort, at forretningen var gået konkurs og boet taget under behandling af B. Hjort. Om det skyldes dårlig omsætning, dårlig købmandskab eller andet kan være svært at gennemskue, men i et brev til C. W. Obel (en kreditor), fortæller Frederik at der har været et uheld med en petroleumslampe der har startet en brand ved en eksplosion, hvorved der gik “ca. 700 kroner i papirpenge” samt diverse “gjenstande” tabt. Bogføringsprotokollen viser tydelig tegn på at være forbrændt i omslagets ryg. Dette skete dog allerede d. 29/12-1880. Den 13/1-1881 skiver han til Aug. Andersen, at han “er meget tilfreds med sin forretning”, men ikke “med de fra Dem modtagne Varer”, så han agter at afregne efterhånden som de blev solgt! Den 9/7-1881 skriver han igen til C. W. Obel og fortæller om den svære opstart, branden og en dyr husleje (800 kr) samt stærk konkurrence, men at det nu så lysere ud, idet han har fået en hjørnebutik til kun 400 kr., hvis blot han kunne få lidt henstand fra kreditorerne. Den 17/11-1881 indgår Frederik forlig med kreditoren Apotheker Gustav Lotze!, hvor en gæld på 631 kr. afregnes med 50 kr. hver måned.
Den 20/12-1881 anmodes Borgmester, Byfoged Hjort, i et brev på vegne af C. W. Obel, at “tage Detaillist Blankensteiners Bo under Konkurs”. Dette annonceres herefter den 27/12 1881. I selvsamme brev oplyses det, at Frederik formentligt har forladt byen natten til mandag (den 19/12), hvorfor Borgmesteren i hans egenskab af Politimester, henstilles til at “ved telegrafisk Rekvisition at foranstalte Blankensteiner anholdt, med hvad han maatte være i Besiddelse af, heriblandt formentligt et ikke ubetydeligt kontant Beløb, i hvilken Henseende jeg ikke undlader at bemærke, at han efter Forlydende skal have til Hensigt at rejse til New Orleans, at han i længere Tid kun har solgt Varer fra sin Boutik mod kontant Betaling”. Et brev fra tjenestepigen Cathrine Søiberg, fortæller at hun blev bortvist 2 dage før Frederik selv forlod byen.
Iflg. opgørelser i sagen, ser det ud som om der er en gæld på ca. kr. 2.400 til 30 kreditorer. Om dette er det eksakte beløb og hvor meget der evt. er betalt efter boets opgørelse, fremgår ikke af sagen. For at sætte beløbet i relief, så var den gennemsnitlige løn i 1882, for arbejdsmænd/svende i købstæderne og landdistrikterne, årligt kr. 694,- iflg. Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3, 1926.

Gift 1875: blev de gift i USA, siden han er derovre i den periode og Elisabeth immigrerede allerede i 1873 !
Findes ikke i Adress-buch for Iserlohn, i 1874, 1876, 1882 – http://www.iserlohn.de/kultur/stadtarchiv/online-recherche/
Drugstore: Frederik åbnede den første drugstore i Oradell (re)
Navneændring / Naturalized (Amerikansk statsborgerskab): 11. juni 1890, til Blenckstone (cwd/tr)
1911 – “The Nota King Company was incorporated in River Edge to manufacture a sanitary mouthpiece for drinking cups, recently patented by Dr. Frederick E. Blenckstone, of Oradell. His invention consisted of a disposable wax paper apron, measuring about one by three inches, which folded to fit the rim of an ordinary drinking glass and was clamped in place. Dispensed from closed slot boxes, this sanitary insert prevented the drinker’s mouth from touching the glass.” (be)
Stats:
Moderens alder ved fødsel
Faderens alder ved fødsel
Alder ved firmelse
Alder ved ægteskab
Partners alder
Aldersforskel
Ægteskabets varighed
Antal børn
Alder ved første barn
Alder ved sidste barn
Antal børnebørn
Alder ved første barnebarn
Alder ved sidste barnebarn
Antal oldebørn
Alder ved første oldebarn
Alder ved sidste oldebarn
Alder ved moders død
Alder ved faders død
Alder ved egen død
26 år, 0 mdr, 10 dage
40 år, 5 mdr, 18 dage
?
24-25 år
25-26 år
0 år, 7-8 mdr
37-38 år
3 (+1 adopteret)
26 år, 4 mdr, 26 dage
30 år, 1 mdr, 15 dage
2
59 år, 11 mdr, 9 dage
død
2
død
død
45 år, 8 mdr, 11 dage
20 år, 6 mdr, 10 dage
63 år, 7 mdr, 26 dage
Kilder:
(KB) Kirkebøger – http://www.arkivalieronline.dk
(FT) Folketælling – http://www.arkivalieronline.dk
(FS) Familysearch.org
(USC) United States Census
(ks) Konkurs-sag
(rs) Ribe Stifts-Tidende
(cwd) C.W.D.Blankensteiner, 1934
(be) http://www.bergencountyhistory.org/pdfs/BCHSNewsletterFall2010LR.pdf
(dd) http://www.dutchdoorgenealogy.com/bergen_county_new_jersey_dictionary_place_names.pdf
(tr) Travel Records
(cd) City Directory
(ab) Adress-Buch
(re) The Record
(ar) Forum for Iserlohn:
https://www.archion.de/de/forum/?tx_mmforum_pi1%5Btopic%5D=6860&tx_mmforum_pi1
%5Bforum%5D=6&tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=show&tx_mmforum_pi1%5Bcontroller%5
D=Topic&cHash=cb23e94aab0e8fea16ab6bda09bec8be
(fh) http://fultonhistory.com/Newspapers%207/New%20York%20NY%20Times/New%20York
%20NY%20Times%201913%20Dec%2016-31%20Grayscale/New%20York%20NY%20Times%
201913%20Dec%2016-31%20Grayscale%20(48).pdf
(nt) Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3, 1926: https://tidsskrift.dk/index.php/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/17678/33840
Iflg. FT-1855 (ddd) ?
Iflg. FT-1860 (ddd) ?
Iflg. FT-1870 (ddd) hed han Frederik August Eduard Blankenstein, født ca 1851
Iflg. FT-1880 (ddd) ?

 

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.