Carl August Blankensteiner  (1809-1870) (2G)
(oprettet 5/9-2009 – red. 4/5-2019)
Bedsteforældre
Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt
? ? ? ?
(?) (?) (?) (?)

 

Forældre (1G)
Johan Georg Maria M. T. C.
Blankensteiner Werner
(1753-1835) (1780-1836)

 

Carl og søskende (2G)
Maria G. Joseph I. L. Johan Anton Peter Ludvig Brigitta Regina Johannes Peter Joseph Anton
Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner
(1788-1871) (1789-1863) (1791-1791) (1794-1794) (1796-1797) (1799-1799) (1800-1800)
Johannes G. Peter A. J. N. August Ludvig Frans Xavier P. Jacob Wilhelm Carl August Johanna Emilia
Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner
(1801-1846) (1803-1849) (1805-1806) (1807-1871) (1808-1815) (1809-1870) (1810-1811)
Theresia W. Eleonora G. Frederik W.
Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner
(1812-1894) (1814-1892) (1815-1862)
Forhold og børn
Gift Børn (3G)
Caroline J. V. Frederik A. E. Carl Johann V. Georg M. S. Maria J. E. Johannes W. A.
Frey Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner
(1824-1896) (1850-1913) (1851-1890) (1853-1913) (1855-1864) (1857-1859)
Anna C. W. Laura F. M. Sophia A. H. Johannes C. E.
Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner
(1859-1927) (1863-1864) (1864-1946) (1866-1912)
Billeder
Data
Født:
3. november 1809, Sankt Ansgar Sogn, København (KB/cwd)
Døbt:
19. november 1809, Carolus Augustus Blanckensteiner, Sankt Ansgar Kirke, København (KB)
Patrinis: Maria Genoveva Kretz (søster) – Martin Veith – Hier! Fritzche – Johan Veith – Jacobo Hois
Firmelse:
1825, Sankt Ansgar Kirke, København (hhp)
Skole/Udd.:
?
Soldat:
?
skole-
Forhold:
Ugift (FT-1840)
Ugift (FT-1845)
skole-
Gift: 28. april 1849, Garnisons Kirke, København (KB)
Forlovere: Krigsassessor Blankensteiner (bror) – Urtekræmmer Meyer *** NB ***
skole-
Gift (FT-1850)
Gift (FT-1855)
Gift (FT-1860)
Gift (FT-1870)
Død:
31. oktober 1870, Sankt Ansgar Sogn, København (KB/BP)
Morbus Cordis (hjertesygdom) (KB)
Begravet:
6. november 1870, København (KB/BP/cwd)

Arbejdsliv:
Kunst-, Galanterie- og Korthandler / Nyrnbroghandler??, 1840-1860 (KB/KV) (FT-1840-1860)
– Blankensteiner & Frølich, 1850 (KV)
– Blankensteiners Navigations- & Papir hdl., 1855 (KV)
– Blankensteiner & Co., Navigations- & Papirhdl., 1860 (KV)
Handel med kontorartikler mm., 1865 (kae)
Handelsagent, 1869-1870 (PM/KV) (FT-1870)
Fhv. Kunst- og Navigationshandler, 1870 (FT-1870)
Bopæle:
København, 1809 (KB)
Store Kjøbmagergade, matr 68, stuen, København, 1810-1850 (KB/KV) (FT-1840/1845)
– 1840, Handelsbetjent Lars Christ. Grøngaard/Grongin!, 29 år
– 1840, Gaardskarl Thomas Christiansen Borreseøe, 27 år
– 1845, Lærling Hans Edvard Frey, 13 år *** NB ***
– 1845, Dreiermester Jacob Bendron R. Petersen, 30 år
– 1845, Dreiersvend Johann Ludvig Rasmussen, 24 år
– 1845, Dreiersvend Johannes August Sonne, 34 år
Amaliegade, matr 136, kjelderetagen, København, 1849-1850 (KB) (FT-1850)
– 1850, Tjenestepige Marie Homorine Edler, 25 år
– 1850, Tjenestepige! Jørgen Peter Jensen, 61 år
Amaliegade 45, matr 134, forhuset, København, 1850-1860 (KB/KV) (FT-1855/1860)
– 1855, !!! Knap!, 20 år
– 1855, !!!lerling Siegler, 16 år
– 1855, Tjenestepige Karina Pedersen, 30 år
– 1855, Tjenestepige Ane Kristine Marie Petersdatter, 19 år
– 1860, Tjenestepige Signe Petersen, 24 år
– 1860, Lærling Christian Lu!!, 19 år
– 1860, !!! Frederik Christian Jacob Holm, 33 år
– 1860, Tjenestekarl Hans Nielsen, 28 år
Store Kongensgade 29, København, 1864 (KB)
Hoppenslænge 5, København, 1865 (ks)
Store Kongensgade 16, København, 1865 (kae)
Kompagnistræde 22, matr 71, København, 1869-1870 (PM/KV/OJ) (FT-1870)
– 1869-1870, Tjenestepige Emma Christine Nielsen, 17-18 år
– 1869-1870, stuen
– 1870, forhuset, 1 sal
Store Kongensgade 70, matr 249, 3 sal, København, 1870 (KB/PM)
– 1870, Tjenestetyende Laurine Sørensen, 15 år
Noter:
I 1830´erne og 1840´erne var Carl August Blankensteiner, een af de førende skakspillere i Danmark og var en ledende skikkelse ved etableringen af den ældre Kjøbenhavns Skakforening.
“Kriminal- og Politiretten i Kjøbenhavn” idømte den 10. maj 1862, en Mulkt (bøde) på 100 Rdl. til Fattigvæsenet, for ulovlig forhandling (Agenturforretninger) af homøopathiske lægemidler, til Konsthandler C. A. Blankensteiner og Steenhuggermester J. F. Scheller. (PTC)
Havde en sag om injurierende udtalelser kørende i 1870, mod Viinhandler Chr. F. Lütz. Ansøgte om fri proces ved “den Konge. Lands Over samt Hof og Stadsret i Kjøbenhavn”, men søgte senere forlig ved Kjøbenhavns Forligelsescommission. Hvad udtalelserne drejede sig om, fremgår ikke af sagen. (OJ)
Vielse: Forlover Blankensteiner, må være broderen Frederik Wilhelm Blankensteiner!
FT-1845: Hans Edvard Frey – er det familie til CAB´s kommende kone?
FT-1855 og FT-1860: Store Kjøbmagergade 68, København, iflg. (KV)
Stats:
Moderens alder ved fødsel
Faderens alder ved fødsel
Alder ved firmelse
Alder ved ægteskab
Partners alder
Aldersforskel
Ægteskabets varighed
Antal børn
Alder ved første barn
Alder ved sidste barn
Antal børnebørn
Alder ved første barnebarn
Alder ved sidste barnebarn
Antal oldebørn
Alder ved første oldebarn
Alder ved sidste oldebarn
Efterkommere i alt (første 3 led)
Alder ved moders død
Alder ved faders død
Alder ved egen død
28-29 år
39 år, 5 mdr, 25 dage
25 år, 0 mdr, 17 dage
21 år, 6 mdr, 3 dage
9
40 år, 5 mdr, 18 dage
57 år, 1 mdr, 27 dage
14
død
død
13
død
død
26 år, 8 mdr, 11 dage
25 år, 6 mdr, 5 dage
70 år, 11 mdr, 28 dage
Kilder:
(KB) Kirkebøger – http://www.arkivalieronline.dk
(FT) Folketælling – http://www.arkivalieronline.dk
(PM) Politiets Mandtaller – http://www.kbharkiv.dk
(OJ) OJ-Journal – http://www.arkivalieronline.dk
(KV) Københavns Vejviser – http://bibliotek.kk.dk/node/6184
(PTC) Pharmaci og technisk Chemi (archiv)
(FS) Familysearch.org
(ros3) http://www.rosekamp.dk/V_Richter_All/B_image.pdf
(kae) Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger
(ks) Københavns Skakforening
(hhp) Hj. Hess-Petersen, 1943
– (BP) Begravelsesprotokoller for Kbh – http://www.kbharkiv .dk
– (ek) Enkekassen – http://www.fogsgaard.org
Iflg. FT-1834 (ddd) ?
Iflg. FT-1840 (ddd) hed han Carl August Blankensheiner, født ca. 1809
Iflg. FT-1845 (ddd) hed han Carl August Blankensteinn??, født ca. 1811
Iflg. FT-1850 (ddd) hed han Carl August Blakensteiner, født ca. 1809
Iflg. FT-1855 (ddd) ?
Iflg. FT-1860 (ddd) ?
Iflg. FT-1870 (ddd) ?

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.