Johan Georg Blankensteiner  (1753-1835) (1G) (A384 – 5T129/256)
(oprettet 5/9-2009 – red. 30/3-2024)
Bedsteforældre (7x Tip)
Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt
? ? ? ?
(?) (?) (?) (?)

 

Forældre (6x Tip)
Ukendt Ukendt
? ?
(?) (?)

 

Johan (1G) (5x Tip)
Johan Georg
Blankensteiner
(1753-1835)
Forhold og børn
Gift Børn (2G)
Anne Maria J. Maria G. Joseph I. L. Johan Anton Peter Ludvig Brigitta Regina
Grünhagen Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner
(1765-1797) (1788-1871) (1789-1863) (1791-1791) (1794-1794) (1796-1797)

 

Gift Børn (2G)
Maria M. T. C. Johannes Peter Joseph Anton Johannes G. Peter A. J. N. August Ludvig Frans Xavier P.
Werner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner
(1780-1836) (1799-1799) (1800-1800) (1801-1846) (1803-1849) (1805-1806) (1807-1871)
Jacob Wilhelm Carl August Johanna Emilia Theresia W. Eleonora G. Frederik W.
Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner
(1808-1815) (1809-1870) (1810-1811) (1812-1894) (1814-1892) (1815-1862)
Billeder
Data
Født:
22. februar 1753, Oberammergau, Bayern, Tyskland (hhp)
Døbt:
?
Firmelse:
KB findes først fra 1790
Skole/udd.:
?
Soldat:
?
Forhold:
Gift: 15. maj 1787, Sankt Ansgar Kirke, København, med Anne (KB)
Testes fuerunt: D. Veit – D. Bretschneider
Gift (FT-1787)
Enkemand: 13 . november 1797
Gift: 30. april 1798, Sankt Ansgar Kirke, København, med Maria (KB)
Testibus: Ignatio Veit et D. Schwarzmann
Gift (FT-1801)
Død:
8. maj 1835, Sankt Ansgar Sogn, København (BP/KB)
Alderdom (BP)
? (KB)
Begravet:
13. maj 1835, Monumentlinien 4, Assistens Kirkegaard, København (KB/BP/cwd)

Arbejdsliv:
Handelsbetjent, 1787 (FT-1787) ***NB***
Nürnbergerkræmmer & Kobberstikhandler, 1791-1795 (KV) – Blankensteiners Boutik
Galanteriehandler, 1801 (FT-1801)
Kunst, Galanterie- & Korthandler, 1810 (KV)
Isenkræmmer, Kunst, Galanterie- & Korthandler, 1815-1835 (BP/KV) – Blankensteiner & Søn
Bopæle:
Oberammergau, Bayern, Tyskland, 1753 (hhp)
Til Danmark fra Tyskland, før d.2/8-1780 (KB) ***NB***
Store Regnegade, matr 184, København, 1787 (FT-1787)
– 1787, Tjenestepige Christine Marie Hale, 16 år
Østergade, matr 36, København, 1791-1801 (KB/KV) (FT-1801)
– 1801, Tienestefolk Marie Hofmann, 17 år
– 1801, Tienestefolk Ellen Christensdatter, 23 år
– 1801, Tienestefolk Jacob Hois, 27 år – ved Handelen ***NB***
– 1801, Tienestefolk David Nodæle, 18 år – ved Handelen
– 1801, Tienestefolk Ignatius Hois, 24 år – ved Handelen
Store Kiøbmagergade, matr 68, København, 1810-1835 (BP/KV)
Diverse:
1804: Var sammen med Justitsraad Pram, Professor Sander, Assessor Horn og Assessor Rafn, med til at forestå et mindesmærke for de “Faldne fra 2den April 1801” udført af Hofkobberstikker Lahde.
“Det blev anskueliggjort af en privat anmeldelse fra 8. januar 1820 til den nye politidirektør fra en af de ledende i den katolske menighed, Johs. Blankensteiner, der havde kunstforretning i Østergade. Han videregav en funden »Billet« i Østergade – det lød på en plakat: »Ned med Kongeloven!«”. I september 1820 kulminerede optøjerne på ny, og der blev knust ruder hos flere jødiske familier, og det kom til konfrontationer med ordensmagten.
Har omkring 1820, ejet ejendommen på hjørnet af Frederiksberg Allé og Værnedamsvej, hvor han i en retssag mod “Kjøbenhavns Magistrat” og “Vesterbroes Vand Compagnie”, taber sagen om betaling af afgifter. Han skal betale “8 Rbd. Sølv” til hver i “Kost og Tæring”.
Publiceret i “Riber Stifts Adresse-Avis”, 21. Marts 1826, under “Indenlandske Efterretninger”: “Under 4de dennes har Hs. Majestæt allernaadigst tilladt Isenkræmmer J. G. Blankensteiner at anlægge og bære den ham af Keiseren af Østerrig tildeelte gyldne mellemste Civil : Æresmedaille.” (Kong Frederik 6. 1808-1839 – Kejser Frans 1. 1804-1835).
Directeur ved Fattigvæsenet, 1815-1825 (KV)
Direktør for 10.Fattigvæsensdistrikt (mk)
Medlem af forskellige Kommisioner under Fattigvæsenet (mk)
Noter:
Hvornår Johan kommer til Danmark vides ikke, men i København ved Skt. Ansgar, står han d.2/8-1780 noteret som: “Adstiterunt” ved dåb: Mariam Elisabethan Uhlmann (Josephi Uhlmann et Maria Martha Uhlmann). I perioden 2/8-1780 til 3/1-1813, nævnes han min. 25 gange som: Adstiterunt / Astiterunt / Testibus / Patrinus fuit / Patrini fuerunt / Secunda Patrinus / Patrini/Patrinis – ved diverse dåb og vielser.
FT-1787: På denne adresse bor også Ignatius Veith (og hans familie), som er “Kræmmer med Nürnbergervarer”. Johan´s datter Eleonora arbejder/bor for huusmoderen Marie Martine Veith, 71 år, datter af Ignatius Veith, i FT-1850.
Handelsbetjent: Commis (fr., udtales kommi): “En person der er ansat i et firma eller driver handel for det.” http://www.zeus2.dk/ordbog.htm
Jacob Hois bliver senere gift d.29/11-1801 (Skt Ansgar, 1647-1805, side 253), med Sophia Elisabeth Kretz, født ca. 1779, som måske er familie til Peter Johannes Kretz, født 1780, som er gift med Johan Georg´s datter Maria Genoveva !!! Ved dåben af Jacob og Sophia´s børn, Theresia Genofeva Paulina og Joannes Petrus Josephus (og en lang række andre katolske børn på den tid), står enten Johan, Magdalena, Maria G. eller Joseph fadder … Jacob Hois dør 19/4-1851 (Skt Ansgar, side 91).
Iflg. Carl Wilhelm Düring Blankensteiner´s slægtsoptegnelse, er “Reichsgraf (rigsgreve) Alois Gabriel, Oberammergau” en mulig ane til Johan Georg Blankensteiner.
Iflg. Angelika Vilhelmine Weidemann´s erindringer fra 1969: “min mors stamtavle kan føres tilbage til omkring aar 1400, til en østrigs adelsmand og hærfører Blankensteiner. Han fik vist varme fødder og flygtede til Spanien hvor han giftede sig med en Donna Angelika, derfra mit fornavn“. Sådanne overleveringer er oftest blot historier, men lidt pudsigt er det, at det er en østrigsk ane!
Mail 31/8-2014: “Jeg er Nationalmuseets orgelhistoriske konsulent og vil høre om familien kender noget til et engelsk husorgel, der i sin tid stod i Johan Georg Blankensteiners hjem i København. Venlig hilsen, Ole Beuchert Olesen”.
Johan´s fødsel skal findes her: Archion / Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern / Dekanat Weilheim i.OB … men Oberammergau er endnu ikke lagt online.
https://www.archion.de/de/browse/?path=48049-430193&cHash=
04664f72803d551c1c53913245dc2fe5#
https://www.archion.de/de/browse/&path=48049-430193.
1835-05-13 – kbh skifter, skiftekommision indtil 1919, hvidebog, opslag 104
Stats:
Moderens alder ved fødsel
Faderens alder ved fødsel
Alder ved firmelse
Alder ved 1.ægteskab
Partners alder
Aldersforskel
Ægteskabets varighed
Alder ved 2.ægteskab
Partners alder
Aldersforskel
Ægteskabets varighed
Antal børn
Alder ved første barn
Alder ved sidste barn
Antal børnebørn
Alder ved første barnebarn
Alder ved sidste barnebarn
Antal oldebørn
Alder ved første oldebarn
Alder ved sidste oldebarn
Efterkommere i alt (første 3 led)
Alder ved moders død
Alder ved faders død
Alder ved egen død
?
?
?
34 år, 2 mdr, 23 dage
22 år, 3 mdr, 20 dage
10 år, 5 mdr, 29 dage
17-18 år
37 år, 0 mdr, 8 dage
17
35 år, 1 md, 18 dage
62 år, 10 mdr, 2 dage
31
56 år, 10 mdr, 28 dage
død
41
død
død
?
?
Kilder:
(KB) Kirkebøger – http://www.arkivalieronline.dk
(FT) Folketælling – http://www.arkivalieronline.dk
(BP) Begravelsesprotokoller for Kbh – http://www.kbharkiv.dk
(KV) Københavns Vejviser – http://bibliotek.kk.dk/node/6184
(mk) Meddelelser fra Krigsarkiverne
(hhp) Hj. Hess-Petersen, 1943
(cwd) C.W.D.Blankensteiner, 1934
– (ek) Enkekassen – http://www.fogsgaard.org
– (FS) Familysearch.org
Iflg. FT-1787 (ddd) hed han Johan Georg Blanchensteiner, født ca. 1754
Iflg. FT-1801 (ddd) hed han Johan Georg Blanchenstein, født ca. 1753
Iflg. FT-1834 (ddd) ?

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.