Frederik Wilhelm Blankensteiner  (1815-1862) (2G)
(oprettet 5/9-2009 – red. 26/2-2024)
Bedsteforældre
Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt
? ? ? ?
(?) (?) (?) (?)

 

Forældre (1G)
Johan Georg Maria M. T. C.
Blankensteiner Werner
(1753-1835) (1780-1836)

 

Frederik og søskende (2G)
Maria G. Joseph I. L. Johan Anton Peter Ludvig Brigitta Regina Johannes Peter Joseph Anton
Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner
(1788-1871) (1789-1863) (1791-1791) (1794-1794) (1796-1797) (1799-1799) (1800-1800)
Johannes G. Peter A. J. N. August Ludvig Frans Xavier P. Jacob Wilhelm Carl August Johanna Emilia
Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner
(1801-1846) (1803-1849) (1805-1806) (1807-1871) (1808-1815) (1809-1870) (1810-1811)
Theresia W. Eleonora G. Frederik W.
Blankensteiner Blankensteiner Blankensteiner
(1812-1894) (1814-1892) (1815-1862)
Billeder
Data
Født:
24. december 1815, Sankt Ansgar Sogn, København (KB)
Døbt:
10. januar 1816, Fridericus Wilhelmus Blankensteiner, Sankt Ansgar Kirke, København (KB)
Præsentibus testibus: Josepho Laurentio Blankensteiner (bror) et Dorothea Patzner
Firmelse:
?
Skole/Udd.:
?
Soldat:
?
skole-
Forhold:
Ugift (FT-1840)
Ugift (FT-1845)
Ugift (FT-1850)
Ugift (FT-1855)
Ugift (FT-1860)
Død:
26. december 1862, Sankt Ansgar Sogn, København (KB)
Morbus Brightii (kronisk betændelse i nyrerne) (KB/BP)
Begravet:
3. januar 1863, København (KB/BP)

Arbejdsliv:
Volonteur/Volontair i Admiralitetet, 1835-1845 (KV) (FT-1840/1845)
Skibsproviantforvalter & Kahytsskriver, ansat 20/4-1845 (1845-1847)
– på orlogskorvetten “Galathea” (sk)
Krigsassessor & Cancellist under Marineminist., 1849-1862 (KB/KV) (FT-1850/1855/1860)
Bopæle:
Store Kjøbmagergade, matr 68, stuen, København, 1815-1840 (KV) (FT-1840)
Toldbodgade, matr 53, 2 sal, København, 1845 (FT-1845)
Skindergaden, matr 16-17-18, København, 1849 (KB)
Kronprinsessegade, matr 397, København, 1850 (KV)
Akademigade, matr 281, litra a, 2 tv, København, 1850 (FT-1850)
Amaliegade, matr 134, forhuset, København, 1855 (KV) (FT-1855)
Toldbodvej 10, matr 285c (281!), 1 sal, København, 1860 (KV) (FT-1860)
G!!! 3, København, 1862 (KB)
Noter:
Var ligesom sin bror, Carl August Blankensteiner, skakspiller. Nævnes i forbindelse med stiftelsen af Kjøbenhavns Skakforening, d. 21. April 1844.
Var med som skibssekretær på fregatten “Rota” i 1838, på rejsen til Livorno i Italien, hvor billedhuggeren Bertel Thorvaldsen og dele af hans værker, skulle tilbage til København fra Rom. Fregatten vendte tilbage til København d.17/9-1838. Chefen i perioden 9/5-1838 – 25/9-1838, var Kaptajn H. B. Dahlerup. Skibet som blev søsat 31/7-1822, havde en længde på 48,09 mtr, bredde på 11,84 mtr, dybgang på 5,42 mtr og en besætning på 404 mand. (nh/wg)
I 1841 er han ved de Vestindiske Øer, Skt. Croix. På hvilket togt og med hvilket skib vides ikke, men fregatten “Bellona” med Kaptajn Steen A. Bille som næstkommanderende, er på togt til Sydamerika, 24/8-1840 – 21/8-1841. Måske er han med dér! (Er ikke i FT-1841 Vestindien, St. Croix, Frederiksted) (mfs/nh)
Deltog i “Galatheas” jordomrejse, 16/6-1845 – 23/8-1847, som Proviantsforvalter & Skibssekretær. Af en besætning på 220 mand var kun ca. 170 søfolk, medens resten var soldater. Udover besætning var der 10 videnskabsmænd, et antal læger og en præst. Den ca. 43 mtr lange korvet var bygget i 1833 og som chef for korvetten på den lange rejse, udpegedes den da 47-årige kaptajn Steen A. Bille. Man skulle undervejs kortlægge og undersøge mulighederne for en eventuel kolonisering af Nicobarøerne i den Bengalske Havbugt, der havde tilhørt Danmark, siden de i 1756 blev erklæret som dansk koloni. Desuden skulle ekspeditionen deltage i overdragelsen af de danske handelspladser Trankebar og Serampore (Frederiksnagore) i Indien, der var blevet solgt til Britisk-ostindiske Kompagni og udbygge handelen med Kina og knytte nye handelstraktater i Østen og Sydamerika. (sk/nh)
1862, kbh skifter, skiftekommision indtil 1919, forseglingsprot a-k, opslag 60
Stats:
Moderens alder ved fødsel
Faderens alder ved fødsel
Alder ved firmelse
Alder ved moders død
Alder ved faders død
Alder ved egen død
34-35 år
?
20 år, 6 mdr, 20 dage
19 år, 4 mdr, 14 dage
47 år, 0 mdr, 2 dage
Kilder:
(KB) Kirkebøger – http://www.arkivalieronline.dk
(FT) Folketælling – http://www.arkivalieronline.dk
(BP) Begravelsesprotokoller for Kbh – http://www. kbharkiv.dk
(KV) Københavns Vejviser – http://bibliotek.kk.dk/node/6184
(sk) Søren Koustrup´s bog, “Galathea´s forunderlige rejse, 1845-1847”
(dd1) Iflg. FT-1840/45/50, http://www.dis-danmark.dk/ forum/read.php?1,261600,262167
Iflg. FT-1834 (ddd) ?
Iflg. FT-1840 (ddd) hed han Fred Whlm. Blankensheiner, født ca. 1816
Iflg. FT-1845 (ddd) hed han Frederik Wilhelm Blancensteiner, født ca. 1800
Iflg. FT-1850 (ddd) hed han Frederik Wilhelm Blankenstein, født ca. 1817 !!!
Iflg. FT-1855 (ddd) ?
Iflg. FT-1860 (ddd) hed han Frederik Wilhelm Blankensteiner, født ca 1818

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.